ACADEMIE VOOR EDELSMEDEN BEN VAN HELDEN
  Informatie over het afstuderen aan de Academie voor Edelsmeden.
Lesdagen
Lesgeld
Introductieles
leerlingen
meesterstukken
Afstudeertraject

Het maken van een afstudeerplan en meesterstuk is het afsluitende project van de opleiding tot Meester-Edelsmid. Doel is dat, naast de vakinhoudelijke kant, de deelnemer een groei doormaakt in zelfstandigheid en individualiteit. Presenteren van het meesterstuk en afstudeerplan vormt de afsluiting van het afstudeertraject en het behalen van het Meester-Edelsmid Certificaat.

Afstudeerplan/boek

In het afstudeerplan / boek wordt de keuze van het ontwerp en uitwerking voor het meesterstuk onderbouwd en gepresenteerd. In het plan staat de uitgebreide beschrijving van het meesterstuk en de persoonlijke overwegingen. Het is een technisch document, op zichzelf een ontwerp en wordt betrokken bij de eindbeoordeling. Het dient de bevlogenheid over het gekozen onderwerp over te brengen en te overtuigen over de gekozen aanpak. Met het plan toont de deelnemer(ster) aan in staat te zijn om op basis van vakinhoudelijke ontwikkelingen en persoonlijke fascinaties een ontwerp te bepalen en uit te voeren.

Het meesterstuk dient de deelnemer in staat te stellen zich op meerdere technische vlakken te bewijzen en ligt binnen het kader van de beroepsopleiding edelsmeden.

Het plan/boek dient te bestaan uit een drukwerk met daarin tekeningen, foto’s van modellen en/of proefstukken op A4 formaat. Een kopie blijft op de academie.

Presentatie

Het Meesterstuk kan gepresenteerd worden op de feestelijke bijeenkomst na de beoordeling. De presentatie mag worden ondersteund door digitale visualisaties of een model. De presentatie van de sieraden wordt op de academie en de site zichtbaar gemaakt. Op een zondag na de beoordeling is er een feestelijke bijeenkomst waarin het certificaat uitgereikt wordt en het meesterwerk met het afstudeerplan tentoongesteld en gepresenteerd wordt.
Meesterstuk

Op basis van het afstudeerplan wordt een authentiek en origineel meesterstuk gemaakt waarin de beheersing van de technieken wordt getoond. Essentieel is dat de uitvoerder laat zien greep te hebben op de verschillende stappen in het productie-proces. Deelnemer(ster) zal in dit sieraad aantonen op effectieve wijze bepaalde technische- en vormonderzoeken te hebben gedaan. Het moet overtuigen in de keuze voor bepaalde technieken. Het authentieke sieraad dient van esthetische kwaliteit te zijn en in een hogere prijsklasse vallen.

Lesgeld

Aan het afstuderen kunnen kosten verbonden zijn. Dat kan zijn voor de extra lessen of terugkomdagen, samen met het eindfeest. Alle materiaalkosten voor de extra werk-stukken en Meesterstuk zijn voor rekening van de deelnemer(ster). Het is ook mogelijk om wekelijks op de academie te komen en af te studeren.

Afstuderen moet binnen 6 maanden na het behalen van certificaat 5.

Eindbeoordeling

De eindbeoordeling gebeurt twee maal per jaar door een commissie die is samen-gesteld uit de docent en externe deskundigen.

Het Meesterstuk moet uiterlijk 30 dagen voor de beoordeling besproken worden met de docent zodat er eventueel nog aanpassingen gemaakt kunnen worden indien nodig.

Binnen deze 30 dagen kan de afstudeerdag niet meer afgezegd worden en dient het werkstuk te worden ingeleverd. Mocht de beoordeling negatief uitvallen dan is er één herkansing binnen zes maanden mogelijk. Daarna vervalt deze mogelijkheid.


 

De Academie voor Edelsmeden in Zeist is een particuliere opleiding en heeft een onderwijserkenning van de CRKBO en CPIO.

Wij zijn aangesloten bij: VGZ, BBK en de BOK.

Copyright © 1996-2017. Alle rechten voorbehouden.