ACADEMIE VOOR EDELSMEDEN BEN VAN HELDEN
 Copyright en het gebruik van foto's en tekst op internet.
Lesdagen
Lesgeld
Introductieles
Leerlingen
Meesterstukken
Onder copyright verstaan we het publiceren van tekst, afbeeldingen en video’s van werkstukken op internet of andere uitgaven op papier. Wat kan wel en wat kan niet onder het copyright van de Academie voor Edelsmeden Ben van Helden?

Alle werkstukken, afgeleiden daarvan vallen onder het copyright. Foto’s of beschrijvingen daarvan mogen niet gepubliceerd worden zonder uitdrukkelijke toestemming van de academie. Indien toestemming verleend wordt moet OP de foto de volgende tekst zijn aangebracht:

“Copyright Academie voor Edelsmeden Ben van Helden.”

De tekst dient dus óp de foto te zijn aangebracht, dus niet buiten het fotovlak en het moet duidelijk leesbaar zijn. Bij het niet nakomen van deze afspraken, ook na de opleiding, zal er via de stichting Pictoright een naheffing volgen.

Werkstukken, sieraden en vrij werk die niet op de academie zijn gemaakt maar wel beoordeeld en gezien door de docenten vallen ook onder het copyright. Indien de toestemming voor publicatie wordt gegeven moet op de foto duidelijk leesbaar de tekst zijn:

“M.m.v. de Academie voor Edelsmeden Ben van Helden”

De rechten op alle ontwerpen en sieraden, in de ruimste zin van het woord, gemaakt in het atelier en onder begeleiding van de docent berusten bij de docent. Het is verboden om foto's van werkstukken of afgeleiden daarvan uit het lesprogramma te publiceren. Ook op internet. De tekst, of delen hiervan, van het lesprogramma mogen niet op internet of op een andere manier gepubliceerd worden.

Op de inhoud van het lesprogramma en dit reglement berust copyright. Verspreiden, kopiëren en gebruik op een andere cursus of opleiding zijn verboden. De ontwerpen van Ben van Helden zijn beschermd door de stichting "Pictoright" te Amsterdam en mogen niet zonder toestemming worden gebruikt. Niets mag openbaar worden gemaakt zonder schriftelijke toestemming van de docenten.

De lesboeken blijven eigendom van de academie en worden aan u gegeven in bruikleen. Verkoop en gebruik in andere lessituaties is niet toegestaan. Als u het niet meer gebruikt wordt teruggave zeer op prijs gesteld. Bij voortijdige beëindiging van de beroepsopleiding moet het weer ingeleverd worden. Lees de disclaimer

Mobiele telefoons dienen tijdens de lessen uit te zijn en in de tas of jas te blijven. Geluid- en beeldopnamen mogen in het atelier alleen met instemming van alle betrokkenen en docent gemaakt worden.

 

De Academie voor Edelsmeden in Zeist is een particuliere opleiding en heeft een onderwijserkenning van de CRKBO en CPIO.

Wij zijn aangesloten bij: VGZ, BBK en de BOK.

Copyright © 1996-2017. Alle rechten voorbehouden.